Kulturni centar za umetničko i moralno usavršavanje (UMMUS) raspisao konkurs za samostalne i grupne izložbe u svojoj Galeriji za izlagačku 2017. godinu.
Pozvani su svi zainteresovani likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, kao i umetničke grupe i udruženja likovnih umetnika i studenti završnih godina studija umetničkih fakulteta i akademija umetnosti da predlože samostalne ili grupne izložbe u Galeriji KC UMMUS-a  za 2017.godinu.
 Potrebno je dostaviti u elektronskoj formi:
• Profesionalnu biografiju autora;
• 5 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka;
• Sažetu koncepciju izložbe;
• Tehnički opis izložbe;
• Kontakt adresu, e-mail adresu i telefone;
• Katalog sa prethodne izložbe (ako ima).
 Konkurs je otvoren od 13. januara do 24. februara 2017. godine.  Maksimalan broj radova za konkurisanje je od tri do pet u bilo kojoj tehnici.
 Radovi se šalju isključivo elektronskim putem. Fotografije, imenovane po nazivu rada, moraju biti u 300dpi jpg format, kako bi kasnije poslužile za izradu kataloga. Šalje se na adresu ummusgalerija@gmail.com. Članovi žirija zadržavaju pravo da ne prihvate radove koji su prethodno prošli konkurs, ukoliko se kvalitet prispelog rada vidno razlikuje od onog koji je poslat na e-mail. Kandidati će biti obavešteni o rezultatima odmah nakon žiriranja.Izlagači će biti obavešteni o detaljima slanja radova, neposredno nakon žiriranja. Galerija KC UMMUS-a nije odgovorna za oštećenja na pristiglim radovima, nastalih tokom slanja poštom; Galerija KC UMMUS-a ima pravo da štampa tematsku publikaciju (katalog, monografiju, flajere i sl.) sa pristiglim radovima u propagandnu, ili retrospektivnu svrhu izložbe, odnosno za afirmaciju same ideje KC   UMMUS-a. Slanjem radova autori prihvataju sve navedene stavke.
 NAPOMENA: Izlagači su u obavezi da radove, pripremljene za izlaganje, dostave o svom trošku.