Investitor radova Gradska uprava za investicije i izvođač radova „Gramar” d.o.o. Beograd u potrazi su za rešenjem kako zaustaviti prelazak građana preko Ćiftine ćuprije dok se radovi ne završe. Oni su podneli krivičnu prijavu protiv NNlica u cilju skidanja odgovornosti ukoliko dođe do nesrećnog slučaja

Po završetku školske godine počela je sanacija pešačkog mosta, koji je poprilično propao, poznatog kao Ćiftina ćuprija, kod škole „Milutin i Draginja Todorović”. I to bi bila dobra vest za početak, jer je još pre dve godine najavljivana njegova rekonstrukcija i do sada je već trebalo da bude i završena, ali to je neka druga priča. Sada, kada se već ušlo u ovaj građevinski deo posla pojedini nesavesni građani svojim postupcima „zavrzuju” izvođače radova i u isto vreme ugrožavaju ličnu bezbednost prolazeći preko Lepenice na drugu obalui pored skinute zaštitne ograde mosta, iako imaju druga dvana raspolaganju u prečniku od 500 metara.
U cilju podizanja bezbednosti, a istovremeno i skidanje svake odgovornosti, podneta je 28. juna u ime investitora radova, Grada Kragujevca - Gradske uprave za investicije, i izvođača radova „Gramar” d.o.o. Beograd, kriviča prijava protiv NN lica (nezaposlenih lica koja nasilno ulaze u zonu formiranu za potrebe sanacije Ćiftine ćuprije).
Uprkos zaštitnoj ogradii istaknutim upozorenjima i svim obeležjima s jedne i druge stranemosta da se radi o gradilištu, pojedinci se ponašaju krajnje bezobzirno i neodgovorno. Krive limenu zaštitu i po potrebi skidaju delove kako bi se provukli i prešli preko Ćiftine ćuprije, iako je raskopana i nema zaštitnu ogradu. Na ovaj način investitor i izvođač radova pokušavaju da skinu sa sebe svaku odgovornost ukoliko dođe do nesrećnog slučaja. Druga je stvar da li to zakon dopušta, jer svako gradilište mora biti dovoljno dobro zaštićeno i obezbeđeno od svake vrste rizika, narodski rečeno da „muva ne može da prođe”. Napraviše u Beogradu impozantan most preko Ade, gde je bio izazov prvi preći, pa niko ne prođe dok nije bio završen do kraja, a kamoli pogibe.
U krivičnoj prijavi koju je u ime investitora potpisao Vojislav Mladićević se pored ostalog kaže:
„Molim Vas da nam pomognete u sprečavanju i kažnjavanju nasilnog ulaska na gradilište nezaposlenih lica i prelaska preko pešačkog mosta preko reke Lepenice – Ćiftine ćuprije čija sanacija je u toku. Izvođač radova je preduzeo sve mere koje su u njegovoj mogućnosti da spreči ulazak na gradilište nezaposlenih lica – uredno izvršio ograđivanje gradilišta i jasno obeležio i upozorio da je most zatvoren za pešački saobraćaj. I pored svega, svakodnevno dolazi do nasilnog ulaska na gradilište NN lica koja koriste postojeću mostovsku konstrukciju i skelom prelaze preko reke. Time ugrožavaju, pre svega, svoje živote i izazivaju krivicu odgovornih lica koja nisu u mogućnosti da suzbiju nasilno ponašanje građana”.
Dalje u krivičnoj prijavi navode da se prelazak preko mosta dešava najčešće preko noći kada pomenuta lica najviše i ruše zaštitnu ogradu, kao i tokom jutarnjih časova. Prilikom svakog ulaska na gradilište nepoznata lica teže da pređu preko mosta i pored upozorenja izvođača i po cenu fizičkog obračuna sa zaposlenima. Za takva lica izvođač ne poseduje mere kojima bi ih sprečio da izvrše njihove namere.
Istovremeno, u svom obraćanju Ministarstvu unutrašnjih poslova navode i to da odgovorna lica na gradilištu nisu odgovorna i za gore pomenuta nepoznata lica i od njih zahtevaju da preduzmu mere iz svoje nadležnosti kako bi sprečili cirkulisanje građana na gradilištu, prevashodno kako ne bi došlo do povrede lica u zoni gradilišta kao i da spreče rušenje gradilišne ograde.  
U prilogu krivične prijave dostavljen je i izveštaj koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu,kao i fotografije na kojima se jasno vidi bespravni ulazak na gradilište nepoznatih lica, koja nisu angažovana na poslovima sanacije mosta.
Predstavnik Gradske uprave,naime, obratio se i Komunalnoj policiji, ali mu je tamo rečeno da to nije njihov deo posla, da je na pogrešnoj adresi i da sami moraju bolje da obezbede gradilište, odnosno čvršćim materijalom i po mogućnosti i da ga zaključavaju.