• ULAGANJA GRADA KRAGUJEVCA U POLJOPRIVREDU

    Budžetom za 2015. godinu na ime ulaganja u poljoprivredu predviđeno 14,4 miliona dinara - a ne skoro 35 miliona, kako je objavljeno u Nacrtu budžeta na sajtu grada – s tim što se eventualni radovi na vodosnabdevanju na selu i atarskim putevima ne finansiraju sredstvima namenjenim za agrar