Iz dva odeljenja Prve tehničke škole 14 učenika oboreno je na maturskom ispitu po novim propozicijama. Priručnici za polaganje dostavljeni mesec dana pred ispit, a to je samo jedna u nizu zamerki nezadovoljnih učenika

Ministarstvo prosvete od ove školske godine uvelo je nova pravila polaganja maturskih ispita za pojedine smerove, koja su se pojedincima „obila o glavu” i po prohodnosti i po visini završne ocene. Konkretno, u Prvoj tehničkoj školi na smeru arhitektonski tehničar – ogledno odeljenje, koji se inače smatra jednim od najjačih smerova u školi, jer ga upisuju uglavnom odlikaši, bio je fijasko na završnom ispitu. Od 23 učenika devetoro nije položilo maturu. To se smatra rekordnim brojem popadalih đaka iz jednog razreda u Kragujevcu.
Slična situacija je bila i sa maturantima elektro smera u istoj školi, konkretno na smeru elektrotehničar za elektroniku na vozilima koje je „zakačila” ova novina. Njih pet je palo od 26, što znači ukupno 14 maturanata na dva smera nije imalo dalju prođu. Inače, škola je imala ukupno 13 odeljenja maturanata, ali je samo par odeljenja zakačio „eksperiment” resornog ministarstva, koje planira da od 2021. godine uvede jedinstvenu maturu za sve maturante u Srbiji i ukine prijemni ispit na fakultetima.
Da li su se deca malo više opustila, posmatrajući završni ispit više kao formalnost, ili su iz Ministarstva pokušavajući da „utegnu” veliku maturu upriličili teža pitanja dorasla njihovom budućem pozivu, kako bi regrutovali samo najjače kandidate za upis na fekultete nije teško pretpostaviti.
Međutim, ni deca koja su imala odličan uspeh sve četiri godine nisu prošla na maturi, što je izazvalo lavinu negodovanja kako dece, tako i njihovih roditelja. Tvrde da je bilo kršenja propozicija polaganja zvršnog ispita, selektivnog pristupa i korišćenja mobilnih telefona na ispitu.

Dugačka lista zamerki

Nezadovoljni su se obratili Ministarstvu prosvete i ministru Mladenu Šarčeviću, kao i još na niz adresa sa žalbom na organizovanje, sprovođenje i rezultate maturskog ispita.
U žalbi koju je potpisalo 11 učenika tražene su jednake šanse za polaganje maturskog ispita koje važe za sve učenike u Srbiji.
- Tražimo organizovanje maturskog ispita pod kojim podrazumevamo i pripremnu nastavu, a odgovorno ukazujemo da za jedan broj predmeta pripremna nastava nije uopšte organizovana. Posebno ističemo neophodnu pripremnu nastavu za predmet Kućne instalacije iz kojih se radila praktična provera znanja, a iz kojih nije održan ni jedan jedini čas. Učenici su upoznati sa mogućim oblastima dan uoči ispita (kada su završili prvi deo praktičnog ispita od 12. juna 2019. godine). Takođe, neadekvatno je bila organizovana i priprema iz predmeta Tehnologija građevinskih radova (segment drugog praktičnog ispita), kaže se u žalbi dece nadležnim prosvetnim institucijama.
Kao drugu zamerku deca iz eksperimentalnog arhitektonskog odeljenja navela su da je u Prvoj tehničkoj školi jedino njima organizovan maturski ispit po pravilniku koji je Ministarstvo propisalo aprila 2019. godine, dok su svi ostali polagali po pravilnicima koja su važila pre ove školske godine.
Ministarstvo je u pravilniku iz 2019. godine propisalo i potrebu postojanja mentora za svakog učenika tokom godine, radi pripreme za polaganje maturskog ispita. Deca tvrde da mentorstvo nije organizovano, što demantuje direktor Prve tehničke škole.
- Netačne su tvrdnje da oni nisu imali pripremnu nastavu i  da nisu imali određene mentore. Postoje dnevnici u školi i precizna evidencija mentora. Nastavnici su radili više od pet posto, koliko je predviđeno zakonom. Samo jedan njegov kolega nije potpisao to zato što je otišao hitno na operaciju. Reč je o predmetu Kućna instalacija, tvrdi direktor Zoran Zorić i pokazuje rešenja koje je svaki mentor dobio za pripremnu nastavu s učenicima.
Učenici su sa novim programom polaganja maturskih bili upoznati krajem aprila, a do tada su se pripremali za polaganje po starom programu koji sadrži bitne razlike u odnosu na primenjeni.
Maturanti smatraju da je njima ostavljeno malo vremena za upoznavanje sa novim programom za polaganje maturskog ispita i pripremu, ali to je pre pitanje za idejnog tvorca nove mature nego za rukovodstvo škole, koje samo sprovodi odluke Ministarstva prosvete. Direktor Zorić tvrdi da nije imao mogućnost izbora.
- Ukazujemo na to da su svi ostali smerovi, osim arhitektonskog, u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu polagali po starom programu, napominju nezadovoljni maturanti.
Po njihovoj oceni rezultati maturskog ispita su takođe diskutabilni, jer je na smeru arhitektonsi tehničar (ogledno odeljenje) manje od 50 odsto položilo maturski ispit. Od 23 učenika ni jedan nije maturirao sa ocenom odličan, iako je trećina sa odličnim uspehom položila četvrti razred. Polovina od onih koji su položili maturski ispit imalo je uspeh – dovoljan.
Kao jedan od otežavajućih faktora nezadovoljni vide i to što su imali i promenu razrednog starešine na početku četvrte godine, kada se počinjalo sa pripremama.

Ponavljanje ispita ili avgustovski rok

To je i bio povod za razgovor sa direkorom Prve tehničke škole Zoranom Zorićem.
- Od sedam odeljenja elektro struke maturanata po starim nastavnim planovima i programima organizovao sam ispit za tri odeljenja, a po novim za četiri odeljenja. Imam i jedno odeljenje arhitektonskih tehničara na građevinskom odseku i jedno odeljenje na prehrambrenom smeru, prehrambreni tehničar. Ta odeljenja radila su po novim nastavnim planovima i programima i imali su specifičnu proceduru za polaganje maturskih ispita. Tvrdnja roditelja da su samo arhitektonski tehničari radili specifičan test nije tačna. Šest odeljenja maturanata je radilo po novom, ostalih sedam po starom, tvrdi direktor Zorić.
Po njegovim rečima ako su mislili na odeljenja građevinskog smera tačno je da su samo arhitektonski tehničari oglednog odeljenja radili po novim standardima.
- Glavni hendikep je što je priručnik stigao kasno, a deca su se spremala po starom priručniku. Tek u aprilu su ga dobili i škola na to nije mogla da utiče. Rezultati su poražavajući za mene kao direktora škole. Škola nije zadovoljna time i ne ponosi se, ali nije u situaciji da bilo šta promeni. Bez naloga Ministarstva prosvete i bez novih testova koji će nam biti dostavljeni od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, škola ništa ne može da uradi. Mi nismo institucija koja to rešava, mi smo samo posrednik, pojašnjava Zoran Zorić.
Po rečima direktora Prve tehničke škole, cilj izmene pravilnika o polaganju maturskog ispita je ujednačavanje kvaliteta ispita na nacionalnom nivou i unapređenje kvaliteta procesa ocenjivanja. Ispit se sastojao iz dva dela- testa (provera stručnih teoretskih znanja) i praktičnog rada, koji se polagao iz dva dela.
Inače, za sve maturante koji rade po novom programu bio je određen isti dan, isto vreme na nivou Srbije, napominje direkor Zorić. Uveče u 21 sat stigao mu je ključ sa rešenim zadacima, koje je predao komisiji koje pregleda radove.
- Komisiju za test čine tri nastavnika škole, koje sam odredio rešenjem i oni nisu mogli da budu mentori učenicima.U komisiji za praktični rad imali smo jednog spoljnog saradnika za koji nam je potvrdu morala dati Republička privredna komora iz Kragujevca, kaže direktor Zoran Zorić.
Direktor negira i tvrdnju roditelja da su nastavnici deci davali pogrešne odgovore. Pojašnjava da je samo istumban redosled odgovora kod četvrtine zadataka, što ih je zbunilo i učenici su morali dobro da pročitaju zadatak i da prepoznaju šta je tačno. Tu pomoći nastavnika nije bilo niti mogućnosti prepisivanja.
 - Prva tehnička škola nije jedina škola koja ima ovaj problem. Meni je od 23 učenika odeljenja arhitektonski tehničar palo devet učenika. Škola u Čačku ima isti smer, od 24 učenika kod njih je palo 10. Jagodina još nije stigla do maturskog ispita, jer tek imaju treći razred. U Pančevu je od 20 palo pet učenika, nabraja Zorić i uzgred napominje da su deca navikla da rade po sistemu „lako ćemo, pustiće nas da prepišemo”.  
Njemu nije jasno zašto ga roditelji krive kad je novine uvelo resorno Ministarstvo za pojedine smerove.
- Nije direktor škole taj koji raspolaže testovima i koji učenicima može da organizuje po žalbi, ponovno polaganje maturskog ispita. Škola se obratila po dobijanju prigovora Školskoj upravi i Ministarstvu prosvete, da kažemo šta je osnovni uzrok i zatražili smo proveru rada škole po ovom osnovu, kaže Zoran Zorić.
U svakom slučaju škola popadalim maturantima ne može da organizuje test koji su već polagali, nego mora po istoj proceduri da dobije nove zavodske testove i da jedino ukoliko  Minstarstvo odobri, ponovi ispit. Ukoliko ne odobri ide se na popravni u avgustu i prolazi se ista procedura polaganja kao prvog puta.
Zorić ne zna da li je Ministarstvo predvidelo jednu ovakvu situaciju. Lično misli da su se i oni našli zatečeni i ne zna šta će se na kraju desiti. I ranije su deca padala na maturi, ali samo sporadično i samo oni učenici koji se nisu ni malo potrudili.