Asocijacija Trentino za Balkan i Udruženje osoba sa mentalnim smetnjama „Luna” potpisali su prošlog utorka sporazum o saradnji koji predstavlja nastavak prošlogodišnjeg projekta. Ove godine, Asocijacija koju podržava italijanski region Trent, konkretizovaće saradnju sa „Lunom” donacijom od 8.000 evra, Planirano je da 3.000 evra bude uloženo za aktivnosti u samom Udruženju i radionice terapijskog karaktera za korisnike, dok će nešto više od 5.000 evra biti iskorišćeno za razvoj ekonomskog preduzeća u Udruženju, gde će biti uposleni članovi „Lune”.
- Preduzeće koje planiramo trebalo bi da ima dvojaku svrhu – da bude terapija za pacijente i da im da neku vrstu ekonomske samostalnosti, pošto će dobijati određeni novac za rad u njemu. Sa druge strane, ukoliko sve bude ralizovano kako je zamišljeno, ovo preduzeće treba da pomogne i rad samog Udruženja. Takođe, ove godine biće i više aktivnosti sa školama gde će se govoriti o problemima i važnosti očuvanja mentalnog zdravlja i generalno o problemu stigme, jer u lokalnim zajednicama često imaju veliki otklon prema ljudima sa mentalnim problemima, što im otežava svakodnevni život. Kroz rad sa decom pokušaće da im se predstave oni koji imaju takve probleme i da se pokaže da promenom stava mnogo mogže da se pomegne tim ljudima i unapredi kvalitet njihovog života, kaže Ilija Petronijević, koordinator Asocijacije „Trentino za Balkan” u Srbiji. 
Novo u ovom ugovoru je da je u Kragujevac stigla i studentkinja iz Trentina čiji će zadatak biti da sagleda mogućnosti razvoja socijalnog preduzeća, što će omogućiti Udruženju da i dalje razvija svoje sadržaje.
Zahvaljujući saradnji sa italijanskom Asocijacijom kragujevački Dom zdravlja pokrenuće i palijativnu jedinicu u Službi kućnog lečenja, a opremanje Službe i nabavku automobila podržaće Asocijacija.
Podsećanja radi treba navesti  da Udruženje “Luna“ ima preko stotinu članova i nalazi se  ulici Kralja Aleksandra. Za četiri grupe organizuju se radionice ponedeljkom sredom i petkom, a u njegovom radu učestvuje i profesor Slavica Đukić Dejanović koja kao volonter radi na psihološkoj podršci ženama obolelim od karcinoma dojke. U Kragujevcu, inače, godišnje oko 18.000 ljudi sa psihijatrijskom dijagnozom prođe kroz protokole Doma zdravlja. POTPISNICI UGOVORA U KRAGUJEVCU

Festival ekonomije u Trentu
Promovisana iskustva „Lune”
 Na Festivalu ekonomije u Trentu čija je tema bila nejednakost u zdravstvu i kako se kroz konkretna delovanja može uticati da se smanji ekonomska nejednakost između zdravih osoba i onih koji imaju zdravstvene probleme, Udruženje „Luna” imalo je i svog predstavnika. Doktorka Suzana Perović je na otvorenom skupu govorila o iskustvu „Lune” i o psihijatriji u zjednici na kragujevačkom primeru.
Inače ovo je najznačajniji Festival u ovom italijanskom regionu koji se održava već deset godina, a prisustvuju eminentni ekonomisti, dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju.