Savet Univerziteta u Kragujevcu odlučio je danas da ne poništi doktorat Aleksandra Arsenijevića, sina rektora Nebojše Arsenijevića. Takođe, Savet je jednoglasno odlučio da ne razmatra razrešenje rektora dr Nebojše Arsenijevića, dok se ne reši rektorova žalba Odboru Agencije za borbu protiv korupcije. 
 Na današnjoj sednici preporuka da Savet pokrene postupak pred Etičkom komisijom Univerziteta preusmerena je Etičkoj komisiji Fakulteta Medicinskih nauka kao nadležnom prvostepenom organu.